Manual para superar el desamor

Una maquetación cuidada e ilustraciones gráficas por un libro de toques ácidos y humorísticos escrito por Salma W. Ferrari. Consigue el libro o sigue el bloc de Salma aquí.

 

Manual per superar el desamor

Una maquetació acurada i il·lustracions gràfiques per un llibre de tocs àcids i humorístics escrit per Salma W. Ferrari. Aconsegueix el llibre o segueix el bloc de la Salma aquí.

 

Manual to overcome the lack of love

A careful layout and graphic illustrations for a book of acid and humorous touches written by Salma W. Ferrari. Get the book or follow Salma’s notebook here.