Click here, delete this text and click on AZ Shortcodes Button and select Vimeo Embed or Video Self-Hosted Shortcode…
Mural mixte de pintura i paper maché

Un mural infantil molt original a partir del que havien imaginat el pare i els nens, fent alguns elements amb paper maché. A partir d’aquí em van demanar completar la feina, i el resultat ha estat sorprenent. El treball en equip sumant idees ha aconseguit una feina molt única.

Mural mixto de pintura y papel maché

Un mural infantil muy original a partir de lo que habían imaginado el padre y los niños, haciendo algunos elementos con papel maché. A partir de ahí me pidieron completar el trabajo, y el resultado ha sido sorprendente. El trabajo en equipo sumando ideas ha conseguido un trabajo muy único.

Mixed mural of paper mache and painting

This is a very original children’s mural from what the father and children had imagined, making some elements with paper mache. Then I was asked to complete the work, and the result has been surprising. Teamwork by adding ideas has achieved a very unique job.