Imatge d’Harmonia Vital

Treball de disseny de logotip i imatge corporativa d’un projecte de Feng Shui. Creació de diferents materials gràfics i disseny  del portal web. Projecte personal.

Imagen de Harmonia Vital

Trabajo de diseño de logotipo e imagen corporativa de un proyecto de Feng Shui. Creación de diferentes materiales gráficos y diseño del sitio web. Proyecto personal.

Harmonia Vital image

Logo design and corporate image of a draft of Feng Shui. Different graphic materials created and website design. Personal project.