Disseny i decoració integral de botiga

Disseny i decoració mural de la botiga de cosmètics naturals Paquita Ors, concretament de la franquícia de Barcelona de l’Avinguda Gaudí 30. Seguint la imatge de la marca, s’ha adaptat a l’espai, fent un mural integral de tot l’espai, sostre i parets.

Diseño y decoración integral de tienda

Diseño y decoración mural de la tienda de cosméticos naturales Paquita Ors, concretamente de la franquicia de Barcelona de la Avenida Gaudí 30. Siguiendo la imagen de la marca, se ha adaptado al espacio, haciendo un mural integral de todo el espacio, techo y paredes.

Integral design and decoration of shop

Mural design and decoration of natural cosmetics shop Paquita Ors, specifically franchise Barcelona Avenida Gaudí 30. Following the image of the brand, has adapted to the space, making a integral mural in all space, ceiling and walls.